DRET DE DESISTIMENT


A l’atenció de: Nom: VENDRELL MARCÉ, ÀNGEL SLNENIF: B64107386Adreça: Carrer del Riu Anoia, 15 – 08730 Santa Margarida i els Monjos (Barcelona)Població: SANTA MARGARIDA I ELS MONJOSTelèfon: 679931814Correu electrònic: ouieavins@ouieavins.catDades del bé/prestació a desistir:Núm. contracte/comanda/factura:Data contracte/comanda/factura:Data de recepció del producte/servei:Descripció del producte/servei:Dades del consumidor/usuari:Nom:Domicili:Població:

  • Telèfon:
    • E-mail: 
(* dades no obligatòries)

Dret de desistiment:
Podeu exercir el dret de desistiment dins el període de 14 dies que estableix la llei a partir de l’endemà de la data d’un contracte de serveis o del dia de la recepció d’un producte.

De conformitat amb l’article 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre , pel què s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, li comunico que desisteixo del contracte de venda del bé/prestació descrit anteriorment dins el termini establert, per la qual cosa agrairia que us poséssiu en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:

Signatura del consumidor/usuari: